CONFERENCE ORGANIZATION

Honorary Co-Chairs

 • Ha Thanh Toan (CTU, Vietnam)
 • Piuri Vincenzo (IEEE Vice President)

General Co-Chairs

 • Dong Thi Bich Thuy (VNU-HCMUS, Vietnam)
 • Mizuhito Ogawa (JAIST, Japan)

Program Co-Chairs

 • Alexis Drogoul (IRD/CTU, Vietnam)
 • Pierre Kuonen (EIA-FR/HES-SO, Switzerland)

Organizing Chair

 • Tran Cao De (CTU, Vietnam)

Tutorial Chair

 • Dao Tien Tuan (UTC, France)

Workshop Chair

 • Do Thanh Nghi (CTU, Vietnam)

Publication Co-Chairs

 • Nguyen Thai Nghe (CTU, Vietnam)
 • Tran Xuan Tu (VNUHN-UET, Vietnam)

Financial Co-Chairs

 • Nguyen Thi Minh Huyen (VNU-HUS, Vietnam)
 • Phan Phuong Lan (CTU, Vietnam)

Organizing Committee

 • Le Van Khoa (CTU, Vietnam)
 • Nguyen Van Be (CTU, Vietnam)
 • Le Van Lam (CTU, Vietnam)
 • Tran Cong An (Secretary, CTU, Vietnam)

Steering Committee

 • Ho Tu Bao, Japan Advanced Institute of Science and Technology, Japan (Chair)
 • Nguyen Ngoc Binh, University of Science and Technology (UET), Vietnam National University at Hanoi (VNU-HN)
 • Marc Bui, University Paris 8, France
 • Tru Cao, University of Technology (HCMUT), Vietnam National University at HCMC (VNU-HCM)
 • Duong Anh Duc, University of Science (HCMUS), Vietnam National University at HCMC (VNU-HCM)
 • Phan Ha Duong, Institute of Mathematics (IOM), Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)
 • Yo-Sung Ho, Gwangju Institute of Science and Technology, Korea
 • Nguyen Thi Minh Huyen, University of Science (HUS), Vietnam National University at Hanoi (VNU-HN)
 • Luong Chi Mai, Institute of Mathematics (IOM), Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)
 • Pierre Kuonen, Univ. of Applied Sciences, Switzerland
 • Mizohito Ogawa, Japan Advanced Institute of Science and Technology, Japan
 • Vincenzo Piuri, Milan University, Italy
 • Huynh Quyet Thang, Hanoi University of Science and Technology (HUST)
 • Dong Thi Bich Thuy, University of Science (HCMUS), Vietnam National University at HCMC (VNU-HCM)
 • Nguyen Thanh Thuy, University of Science and Technology (UET), Vietnam National University at Hanoi (VNU-HN)
 • Duong Nguyen Vu, John von Neumann Institute, Vietnam National University at HCMC (VNU-HCM)
 • Doug Zuckerman, Telcodia & IEEE ComSoc, USA

Programme Committee Members

 • Yakov Zinder
 • Nguyen Dong Yen
 • Ngai Huynh-Van
 • Narendra Jussien
 • Muu Le-Dung
 • Le Thi Hoai An
 • Johann Hurink
 • Hieu Trinh
 • Ha-Duong Phan
 • Dinh Nguyen
 • Claude Chaudet
 • Yann Chevaleyre
 • Vincenzo Loia
 • Van Nam Huynh
 • Tzung-Pei Hong
 • Tuong Vinh Ho
 • Tuoi Phan
 • Thi Minh Huyen Nguyen
 • Thai Phuong Nguyen
 • Serge Stinckwich
 • Phuong Tu
 • Peter Brucker
 • Nicolas Marilleau
 • Ngoc Thanh Nguyen
 • Min Zhang
 • Mathias Rossignol
 • Laszlo T. Koczy
 • Lam Thu Bui
 • Jean-Daniel Zuker
 • Jacques Carlier
 • Hoai-Tuong Nguyen
 • Hoai Nguyen Xuan
 • Hai Ho-Bich
 • Duc Dung Nguyen
 • Duc Duong
 • Cuong Le
 • Chi-Mai Luong
 • Charles Tijus
 • Catherine Faron
 • Akira Shimazu
 • Vincenzo Piuri
 • Chin Wei Ngan
 • Xuan Nam Tran
 • Wolfgang Bein
 • Tru Cao
 • Pierre Kuonen
 • Patrick Bellot
 • Le Hoai Bac
 • Jean Frederic Myoupo
 • Hong-Linh Truong
 • Harald Weinfurter
 • Gerhard-Wilhelm Weber
 • Francine Krief
 • Duong-Hieu Phan
 • Congduc Pham
 • Yo-Sung Ho
 • Soon-Bum Lim
 • Son Pham-Bao
 • Munchurl Kim
 • Jean-Marc Ogier
 • James Cremer
 • Jaejeong Hwang
 • Hyoung-Joong Kim
 • Chilwoo Lee
 • Thuy-Bich-Thi Dong
 • Thu Nguyen
 • Salvatore Tabbone
 • Ralf-Detlef Kutsche
 • Phan Xuan-Hieu
 • Peter Eklund
 • Muriel Visani
 • Michel LĂ©onard
 • Marie Luong
 • Mai Nguyen
 • Kurt Sandkuhl
 • Kok-Leong Ong
 • Hung Son Nguyen
 • Djemel Ziou
 • Xu Wang
 • Vu Duong
 • Nicolas Bredeche
 • Alireza Baghai-Wadji
 • Alexis Drogoul
 • Alain Pirotte
 • Marc Bui
 • Truong Thang Nguyen
 • Thang Huynh Quyet
 • Pham Ngoc Hung
 • Ninh Thuan Truong
 • Naijun Zhan
 • Naccache David
 • Mizuhito Ogawa
 • Katsuhisa Maruyama
 • Hung Dang Van
 • Hoang Truong
 • Hiroyuki Seki
 • Elsa Estevez
 • Binh Ngoc Nguyen
 • Bernhard Aichernig
 • Tran Cao De
 • Tran Dan Thu
 • Tran Cong An
 • Chuan-Kai Yang
 • Chung-Ping Chung
 • John K. Zao
 • Masayuki Fukuzawa
 • Osamu Mizuno
 • Daisuke Umehara
 • Bernard Coulette
 • Olivier Camp
 • Nadia Kabachi
 • Jean- Marc Ogier
 • Muriel Visani
 • Remy Mullot